Όροι Χρήσης Της Ιστοσελίδας Μας

Διαβάστε με προσοχή!

Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας που έχουν εγγραφεί σε αυτή την ιστοσελίδα θα διαχειριστούν τη χρήση του δικτυακού μας τόπου, του Little Dream προσβάσιμο από τη διεύθυνση https://littledream.gr/.

 

Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν γραφτεί εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Sample.com

 

Οι ανήλικοι ή άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο.

 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που διαθέτετε, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, το Little Dream και / ή οι δικαιοπάροχοί του είναι κύριοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των υλικών που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

 

Σας παρέχεται περιορισμένη άδεια χρήσης μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Περιορισμοί

Είστε συγκεκριμένα περιορισμένοι από όλα τα παρακάτω:

 

·         δημοσίευση υλικού ιστοτόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.

 

·         την πώληση, τη διαμεσολάβηση ή / και την εμπορική εκμετάλλευση οποιουδήποτε υλικού ιστοτόπου.

 

·         δημόσια εκτέλεση ή / και παρουσίαση υλικού ιστοτόπου.

 

·         χρησιμοποιώντας τον παρόντα Δικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή ενδέχεται να είναι επιζήμιο για αυτόν τον ιστότοπο.

 

·         χρησιμοποιώντας τον παρόντα Δικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση του χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

·         η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα.

 

·         η εκμετάλλευση οποιασδήποτε συλλογής δεδομένων, η συλλογή δεδομένων, η εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο.

 

·         χρησιμοποιώντας αυτή την Ιστοσελίδα για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.

Ορισμένες περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας απαγορεύονται να έχουν πρόσβαση από εσάς και το Little Dream μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση σε εσάς σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτόν τον ιστότοπο είναι εμπιστευτικοί και πρέπει να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα.

 

Το περιεχόμενό σας

Σε αυτούς τους Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας, το “Περιεχόμενο σας” θα σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο ήχου, βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Με την εμφάνιση του περιεχομένου σας, παρέχετε στο Little Dream μια μη αποκλειστική, παγκόσμια αμετάκλητη, υποδεέστερη άδεια χρήσης για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή σε οποιοδήποτε μέσο.

 

Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να εισβάλει δικαιώματα τρίτων. Το Little Dream διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το περιεχόμενό σας από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτή η Ιστοσελίδα παρέχεται “ως έχει”, με όλα τα ελαττώματα, και το Little Dream δεν εκφράζει παραστάσεις ή εγγυήσεις, οποιουδήποτε είδους σχετίζεται με αυτή την Ιστοσελίδα ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή σας.

 

Τον περιορισμό της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση το Little Dream, ούτε οποιοσδήποτε από τους αξιωματούχους, διευθυντές και υπάλληλοί του, θα θεωρηθεί υπεύθυνο για οτιδήποτε προκύψει ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, ανεξάρτητα από το αν η ευθύνη αυτή είναι συμβατική. Το Little Dream, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, των διευθυντών και των υπαλλήλων του δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ευθύνη που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

 

Αποζημίωση

Με την παρούσα αποζημιώνετε στο μέγιστο βαθμό το Little Dream από και κατά οποιωνδήποτε ή / και όλων των ευθυνών, των εξόδων, των αιτημάτων, των αιτιών της αγωγής, των ζημιών και των εξόδων που προκύπτουν με οποιοδήποτε τρόπο που σχετίζεται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων.

 

Διαχωρισμός

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, οι εν λόγω διατάξεις διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

 

Μεταβολή Όρων

Το Little Dream επιτρέπεται να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή όπως κρίνει κατάλληλο και με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου αναμένεται να επανεξετάσει αυτούς τους Όρους σε τακτική βάση.

 

Ανάθεση Εργασίας

Το Little Dream επιτρέπεται να εκχωρεί, να μεταβιβάζει και να αναθέτει σε τρίτους τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να μεταφέρετε ή να αναθέσετε σε τρίτους οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.

 

Πλήρης συμφωνία

Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του Little Dream και εσάς σε σχέση με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και αντικαθιστάτε όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συμφωνίες.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της gr και θα υποβάλετε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατικών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην Ελλάδα για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Επικοινωνήστε Μαζί Μου

Διαλέξτε ένα τρόπο για να ρωτήσετε ότι θέλετε ή να κλείσετε ένα ραντεβού!
Θα με βρείτε στον πολυχώρο "Tres Marias" στα Άνω Πετράλωνα.

Προσοχή!

9 + 10 =

6944619925

Δημοφώντος 101 Άνω Πετράλωνα, Τ.Κ 11852

contact@littledream.gr

Pin It on Pinterest

Share This